ฝ้าเพดานชาร์ทไฟได้ 

                   ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะพูดถึง  Smart Home  กันในวงกว้าง และมีการประยุกต์เทคโนโลยีของ Smart Home และนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย   มีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ   โดยอุปกรณ์ทั้งหลายที่ถูกพัฒนาเพื่อให้มีฟังก์ชั่นใช้งานสอดคล้องกัน   เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย   เพื่อประหยัดพลังงาน  เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ อีกมากมายของเทคโนโลยี  Smart Home    และในวันนี้จะพูดถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับบ้าน  ซึ่งได้รวมความสะดวกสบายของอุปกรณ์เพื่อชาร์ทไฟไว้ในตัว                   โดยในงาน CES 2017 ที่ผ่านมาแบรนด์  Ossia   ได้เปิดตัวฝ้าเพดานซึ่งได้ผสมผสานกับเทคโนโลยีการชาร์ทไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ด้วยในชื่อว่า "Cota"     "Cota" เป็นฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ สมาร์ทโฟน, Smartwatch, Gadget ต่างๆ เป็นต้น ในระยะห่างไม่เกิน  9 เมตร    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่จะนำมาใช้ร่วมกับ "Cota" ได้นั้น   อุุปกรณ์ไฟฟ้านั้นจะต้องมีอุปกรณ์ในการชาร์ทที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งทางผู้ผลิตก็ระบุว่าหากอุปกรณ์ใดที่ต้องการชาร์ทระบบนี้ได้จำต้องมีการทำสัญญาร่วมกับเป็นพาร์ทเนอร์เสียก่อน    จึงจะสามารถติดตั้งตัวรับสัญญาณในแบตเตอรี่   หลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถจะติดตั้งฝ้าเพดาน "Cota" ในบ้านของตัวเองได้ และใช้ประโยชน์ของ "Cota" ในการ์ชาร์ทไฟเข้าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้ทันที   การทำงานของ "Cota" ก็คือ  เมื่อผู้ใช้เดินเข้าบ้าน "Cota" ก็จะสามารถชาร์ทไฟแบตเตอรี่ให้กับสมาร์ทโฟนได้โดยผ่านอากาศในระยะไม่เกิน 9 เมตร    ทางผู้ผลิตยืนยันว่าการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศนั้นไม่มีอันตรายกับทั้งสิ่งของและบุคคล   สัตว์เลี้ยง และต้นไม้แต่อย่างใด   รวมทั้งไม่เกิดสัญญาณรบกวน  Wi-Fi  หรือสัญญาณไร้สายอีกด้วย    ผู้ใช้สามารถติดตั้งฝ้าเพดาน (Cota)  ได้รอบบ้าน  ตามระยะทางที่ทาง Ossia กำหนดไว้    เพื่อให้สามารถครอบคลุมการใช้งานได้ทั้งบ้าน    นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือในระบบ Cloud ได้อีกด้วย  ผู้เขียนยอมรับว่า "Cota" เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากและเหมาะสำหรับ Smart Home เป็นอย่างยิ่ง  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  เมื่อมีข้อดีก็ยังคงมีข้อเสียอยู่     นั่นก็คือข้อจำกัดเรื่องตัวรับสัญญาณภายในอุปกรณ์   แต่ก็ถือว่าข้อดีของฝ้า "Cota" สามารถจะลบข้อเสียได้จนหมด     ลองนึกภาพในอนาคตหากมีการนำเทคโนโลยีฝ้า "Cota"  ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย    ไม่ว่าเราจะไปที่ใด  เช่น  ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  ห้างสรรพสินค้า   โรงภาพยนต์ ฯลฯ  เราอาจจะไม่จำเป็นต้องพก Power Bank  ติดตัวเลยก็ได้